Restauratie

Eisma Timmerwerk heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met het restaureren van oude gebouwen, zoals kerken of andere monumentale panden.

Restaureren is het herstellen van een gebouw of pand of onderdelen hiervan naar de oorspronkelijke staat.

Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde materialen en technieken zoals oorspronkelijk zijn gebruikt. Hierdoor wordt de monumentale waarde verhoogd of gewaarborgd.

Het uitvoeren van restauraties vergt soms wat meer tijd dan reguliere werkzaamheden, omdat het belangrijk is dat alles na reparatie zoveel mogelijk lijkt op de oude situatie, maar het geeft veel voldoening om dit naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uit te mogen voeren.